Thursday, September 22, 2011

Sesi Parliament Oktober 2011

SOALAN (Untuk Jawapan Lisan)


1.Minta Menteri Kerjaraya menyatakan apakah langkah Kementerian untuk mengelakkan berlakunya kesesakan jalanraya dari Jambatan Ke 2 ke Jambatan Pulau Pinang di FTZ (laluan Batu Maung ke Jambatan Pulau Pinang) selepas tamat pembinaan Jambatan ke 2.

2. Minta Menteri Pertanian dan Asas Tani menyatakan bilakah pembayaran pampasan kepada nelayan-nelayan yang terjejas akibat pembinaan Jambatan Ke 2 dapat diselesaikan.

3. Minta Menteri di Jabatan Perdana Menteri menyatakan apakah perbezaan ""Standard Operating Procedure"" (SOP) yang diguna pakai didalam penyiasatan kes-kes jenayah oleh agensi-agensi yang melakukan penyiasatan seperti POLIS dan SPRM berbeza dengan yang diamalkan oleh negara-negara lain."

4. Minta Menteri Pengangkutan menyatakan bahawa memandangkan OPS SIKAP yang dilanksanakan baru-baru ini gagal, apakah langkah-langkah seterusnya yang akan dilaksanakan oleh Kementerian bagi mengurangkan kemalangan di jalanraya khususnya dimusim-musim perayaan."

5. Minta Menteri Pertanian dan Asas Tani menyatakan apakah galakkan dan insentif yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha industri herba dan apakah peranan Kementerian untuk menluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa.

6. Minta Menteri Kesihatan menyatakan adakah Kementerian berpuas hati dengan latihan amali yang dijalani oleh doktor-doktor pelatih di hospital-hospital kerajaan.

7. Minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan daripada 50'000 unit rumah yang akan dibina untuk rakyat berpendapatan rendah , berapa banyakkah di peruntukkan di Bayan baru dan Balik Pulau."

8. Minta Menteri Kewangan menyatakan adakah Bank Negara Malaysia bercadang untuk menurunkan ""Net Interest Rate"" dibawah paras 2% seperti mana diamalkan oleh negara-negara maju seperti Jepun dan Singapura."

9. Minta Menteri Kewangan menyatakan samada bank-bank masih lagi dibenarkan untuk merujuk kepada ""Credit Tip-Off Service"" (CTOS) and ""Central Credit Reference Information System"" (CCRIS) di dalam pemprosesan pembukaan akaun-akaun bank"

10. Minta Menteri Kerjaraya menyatakan bahawa memandang kepada kesesakan jalanraya yang semakin serius dikawasan Bayan baru, Pulau Pinang khususnya jalan-jalan kearah Relau dan Sungai Ara, adakah Kementerian mempunyai perancangan untuk mengurangkan kesesakan dikawasan ini."

No comments: